ZPA–Engineering s.r.o.
Tř. 5. května 166
289 11 Pečky
Tel.: +420 321 785 141
E-mail: engi@zpa-pecky.cz

Sídlo společnosti v Pečkách. Průmyslový areál bývalé slévárny SŠTL v Ústí nad Labem s výměrou 22.746 m2.

Hlavní předmětem činnosti firmy ZPA Engineeering, dceřiné společnosti ZPA Pečky, je vyhledávaní, příprava a vlastní realizace vhodných průmyslových akvizic, které souvisí se strategickým rozvojem skupiny ZPA.
Kromě toho se firma zaměřuje a specializuje na získávání a transfer výrobních programů a technologií v rámci skupiny od jiných výrobců. Mezi velmi úspěšné projekty patří zavedení výroby Rootsových dmychadel v ZPA Pečky. Aktuálně se připravuje zavedení výroby a montáže drtičů v dceřiné společnosti TRANSPORTA Czech Republic, a také modernizace výrobní základny v dceřiné společnosti FZL-Kraftfahrzeugzubehör Lössnitz, na kterou bude navazovat převedení částí výrobních kapacit do areálu ZPA Automotive (bývalá TONA Pečky).
Dalším velmi úspěšným projektem byla realizace první etapy revitalizace nevyužívaného objektu tzv. brownfieldu v areálu bývalé slévárny šedé litiny BEZ Motory Hradec Králové, která proběhla v období od listopadu 2010 do dubna 2011.
Neméně významnou oblastí aktivit této společnosti je obchod s druhotnými surovinami, které jsou vstupní surovinou pro slévárny litiny a oceli. Společnost ZPA Engineering zajišťuje jejich kompletní těžbu, dělení, demontáž nepotřebných technologií a zařízení, kompletní úklid prostor a následnou likvidaci odpadů.

Brownfield:

V realizaci je projekt revitalizace areálu bývalé slévárny šedé a tvárné litiny podniku SČA (SŠTL Ústí nad Labem) na adrese Jateční 1588/49, Ústí nad Labem. Po demontáži veškeré morálně a technicky zastaralé, pro další využití nepotřebné technologie a sanaci areálu, hal a budov bude areál připraven pro instalaci zcela nové, moderní, progresivní slévárenské technologie na výrobu speciálních odlitků z oceli.
Projekt je připravován ve spolupráci se zahraničním investorem. Objem investice přesahuje 10 mil. €. Nová slévárna oceli má být jeden z nejmodernějších provozů nejen ve střední Evropě.
Slévárna SŠTL byla vlastníkem speciálních certifikátů pro dodávky pro plynárenský průmysl, kterých bude využito v dalších programech.

Výstavba haly v Pečkách

SŠTL Ústí nad Labem

ČKD BEZ Motory Hradec Králové

Obchod a zprostředkování:

Společnost se specializuje na vyhledávání a zavádění nových výrobních technologií, popř. transfer již existujících výrob z regionu střední Evropy a Ruska do ČR. Mezi úspěšné projekty patří zavedení výroby a montáže Rootsových dmychadel pro firmu LUTOS. Tento obchod společnost nejen obsluhuje, ale také zajišťuje přejímku aparátů a jejich 100% zkoušení ve vlastním zkušebním středisku.

Synergické efekty:

Získáním areálu, technologie a také duševního vlastnictví bývalé slévárny šedé a tvárné litiny SŠTL získaly některé dceřiné společnosti výrobní náplň v celkovém objemu přesahujícím 100 mil. Kč ročně. Jedná se především o výrobu odlitků pro tělesa armatur a ventilů a jejich obrábění. Tento nový program dále logicky doplní nabídku servomotorů o celé sestavy (pohon + armatura).